Elinelunds naturcenter

Mellanstadiet (ca 9-12 år)

Tillbaka

Aktiviteter

NamnBeskrivningTid för aktivitetenÄmnen
02. Urmusik Skapa Musik i naturen 60 min Idrott och hälsa, Musik
03. Geometri med rep En lek samt Geometriövn 15-30 min Matematik, Svenska, Idrott och hälsa
05. Djur i nacken Lek samt samtal om djur 30-60 min Idrott och Hälsa, biologi
07. Ormstafetter Lek om Ormar 15-30 min Idrott och Hälsa, biologi
09. Byta Träd Lek om träd 15-30 min Idrott och hälsa, fysik, biologi
10. Dela in i par med kottens hjälp samt kott-förflyttning! Samarbetsstafett 10 min Idrott och hälsa
11. Fladdermus Lär dig om fladdermöss 15-30 min Idrott och hälsa, fysik, biologi
12. Vargen och fåren Vargen jagar får 10-30 min Biologi Idrott
14. Bygg ett träd med eleverna Hur fungerar ett träd 20-30 min Idrott o hälsa,Sv,Bi,Ke,FY
18. Hitta mitt träd Beskriv naturen i ord 60 min Idrott och hälsa,biologi,SV
19. Naturintervju Rollspel, språkövning 30-60 min Idrott o hälsa,Sv,Bi
22. Framtidstro Lär känna dig själv 30-60 min Hemkunskap
26. Naturligt diagram Skapa diagram 30-120 min Matematik
27. Göra Sverige Skapa Sverige genom att lägga repet som Sveriges gränser. 30-60 min Geografi
29. Alla behöver vi träd Vad är skapat av träd? 60 min Matematik Samhällskunskap,Naturämnenp
30. Älgleken Lek om populationsdynamik 30 min Biologi,Idrott,Matematik
36. Gör en sälgpipa Tillverkning av visselpipa 90 min Idrott och Hälsa, Slöjd, Bi
37. Göra kolkritor Gör egna kolkritor i eldstaden 2 tim Idrott och hälsa, slöjd
39. Hur mycket dricker en Björk Avdunstning 90-120 min Biologi, Kemi
41. Hur många träd finns det i området? Beräkna population 60-120 min Matematik ,Naturkunskap
42. Skogsbrukets Kretslopp Lek om skogens åldrar 20 min Idrott och Hälsa, biologi
49. Hur många träd finns på en hektar? Räkna ut antalet träd per hektar 60-120 min Matematik, naturkunskap
60. Räkna trädslagen Hur många av en art? 60-120 min Biologi Matematik
61. Höjdmätning med en pinne Vi övar att mäta ett träds höjd med hjälp av en pinne 60 min Biologi, matematik
62. Trisstransport Transportera gruppen 15-60 min Idrott o Hälsa
64. Livscykler hos blommande träd Lär mer om träd Naturkunskap
67. Trädträna Trädkunskap 60 min Naturkunskap