Elinelunds naturcenter

Om

Bakgrund

Djupadals scoutkår färdigställde och invigde Naturcentret och scoutlokalen med hjälp av bidrag från Allmänna arvsfonden och med ett tioårs- kontrakt från kommunen i de gamla ekonomibyggnaderna på Elinelunds Gård.

Lokalen ligger intill en liten fin skog – en möjlighet att ”mitt i staden” ha tillgång till skogsmiljö och naturreservatet Kalkbrottet.

Syfte

Vi har skapat ett naturcenter där vi kan erbjuda stadens föreningar och skolor utrymme. Skolor och förskolor kan förlägga sina naturkunskapslektioner till vårt naturkunskapsrum.

Eftersom vi är en del av scoutrörelsen fungerar detta även som ett center för alla distriktets 70 kårer. De är välkomna att komma och ha naturaktiviteter i våra lokaler.

Naturkunskapsrummet

Naturkunskapsrummet är utrustat med kikare, mikroskop, luppar, vaskar och annan utrustning som besökare kan hyra/låna. Det finns en lektionssal med projektor och annat som hör till en bra lektionssal.

Allt är anpassat för barn och ungdomar med funktionshinder.

Pedagogiska lådor

Det finns färdiga programpass i plastlådor. Dessa innehåller fullständig info och material för programpass på 30 min-två timmar. Exempel på lådor:
– Hitta rätta lövet
– Räkna med träd
– Gör en sälgpipa
– Volymberäkning av en stock
– Naturintervju

Här hittar du programpassen indelade efter ålder.

Framtid

Utställningar

Vi planerar två utställningar. En på utsidan för allmänheten och en på insidan.

Utemiljön
Utemiljön kommer vi att arbeta fram i samarbete med Gatukontoret. Vi har följande idéer:

Fasta tipsrundor
En eller två tipsrundor kommer att bli fasta. De kommer att handla om naturen i skogsdungen. Alla skall kunna gå den när som helst och kunna hämta sin tipslapp i en vattentät låda i anslutning med skogen. Vi önskar även göra en tipsrunda som även kan nås med permobil alternativt rullstol.

Söndagsöppet

Vi planerar att ha söndagsöppet åtminstone en gång i månaden så att alla områdets barnfamiljer kan komma ut, grilla och göra naturaktiviteter med hela familjen.

I parken runt gården vill vi få möjlighet till kontrollerad eldning i höga eldstäder samt ett vindskydd där man kan bedriva verksamhet i dåligt väder. En del behöver också vara öppen gräsyta där barn och ungdomar kan spela bollspel och leka, samt öva tältsättning och andra utrymmeskrävande saker.

Vi kan erbjuda handikapptoalett för besökarna till området.

Vi önskar också skapa en möjlighet för våra grupper att göra exkursioner till kalkbrottet. Vårt naturkunskapsrum kan bli ett nav för guidade turer till kalkbrottet, föreläsningar av stadens geologer, biologer och fågelskådare för föreningar och allmänhet.

Hantverk och odling
Bakom gården finns det en stor yta på ca 2 – 3 hektar. Vi har fått erbjudande av Gatukontoret att vara med och bestämma hur den skall odlas upp. Vi tänker oss att detta möjliggör framtida naturhantverk som tex pilflätning. På sikt kommer även kanske kunna erbjuda odlingslotter till de skolklasser.

Övrigt

Vi vill skapa nya möjligheter för vår verksamhet att göra samhällsinsatser. Äldre Scouter kan i naturkunskapsrummet hålla utbildning för andra föreningar och. allmänhetgenom samarbete med vårt naturkunskapsrum låta och allmänheten i ”Krisberedskap i staden” 72 timmar Be Prepared, i enlighet med MSB:s kampanj och utbildningsupplägg. Vilka förutom militären är bästa ambassadörer och kunskaper i överlevnad och är så lämpliga ambassadörer som scouterna?


Vi gör stadens barn och ungdomar ”redo för naturen”.