Elinelunds naturcenter

26. Naturligt diagram

Passande för åldrar:


 

Skapa diagram med hjälp av naturföremål. Diskussion om resultaten och skillnader mellan detta visuella och beräkningar på papper.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, sommar, höst
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 30-120 minuter
Ämnen för aktiviteten: Matematik
Ta med följande till aktiviteten: Anteckningsmaterial
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 26