Elinelunds naturcenter

41. Hur många träd finns det i området?

Passande för åldrar:


Att med hjälp av att fysiskt räkna mängden av en art inom ett mindre område beräkna populationen och diskutera ämnen som skogsskötsel, jordbruk samt olika arealmått.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus o Inomhus
Tid för aktiviteten: 60-120 minuter
Ämnen för aktiviteten: Matematik Naturkunskap
Ta med följande till aktiviteten: Miniräknare, Anteckningsmaterial
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 41