Elinelunds naturcenter

05. Djur i nacken

Passande för åldrar:


Lek som går ut på att gissa vilken bild man har i nacken. Alla får en bild som fästes i nacken. Sedan går man runt och ställer ja och nej-frågor till varandra. Målet är att lista ut vem man är!

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, sommar, höst, vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 30-60 minuter
Ämnen för aktiviteten: Idrott, hälsa, biologi
Ta med följande till aktiviteten: Du behöver inte ta med något.
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 5