Elinelunds naturcenter

11. Fladdermus

Passande för åldrar:


Pjättlek där deltagarna tränar sina sinnen, framförallt hörsel. Kan användas vid undervisning kring ljudvågor och fladdermössens jaktteknik.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 15-30 minuter
Ämnen för aktiviteten: Idrott och hälsa, fysik, biologi
Ta med följande till aktiviteten: 3 ögonbindlar eller mössor per grupp
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 11