Elinelunds naturcenter

Aktiviteter

Lågstadiet (ca 6-9 år)

Next Event

09. Byta Träd - 01/01/2020 - 31/12/2030 - Hela dagen

See All

Högstadiet (ca 12-16 år)

Next Event

36. Gör en sälgpipa - 01/01/2020 - 31/12/2030 - Hela dagen

See All

Äldre (ca 16-99 år)

Next Event

13. Beskriva tankar, ljud, känslor - 01/01/2020 - 31/12/2030 - Hela dagen

See All