Elinelunds naturcenter

42. Skogsbrukets Kretslopp

Passande för åldrar:


Låt deltagarna symbolisera ett skogsområde. Gå igenom med hjälp av deltagarna skogens olika åldrar vad händer i skogen allt från plantering till Storm,averkning och död. Obs kräver ca 20 pers.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 20 minuter
Ämnen för aktiviteten: Biologi, Idrott och hälsa
Ta med följande till aktiviteten: Du skall ta med…
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 42