Elinelunds naturcenter

60. Räkna trädslagen

Passande för åldrar:


Dela in deltagarna i grupper om 5 pers låt varje grupp räkna antalet träd samt sorter inom ett område, välj träd buskar, örter. Sedan kan man skapa stapeldiagram

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 60-120 minuter
Ämnen för aktiviteten: Biologi Matematik
Ta med följande till aktiviteten: Du behöver inte ta med något
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 60