Elinelunds naturcenter

07. Ormstafetter

Passande för åldrar:


Två staffettlekar att användas när man undervisar om olika ormarter i Sverige.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, 
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 15 – 30 minuter
Ämnen för aktiviteten: Idrott o Hälsa,Biologi
Ta med följande till aktiviteten:
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 7