Elinelunds naturcenter

22. Framtidstro

Passande för åldrar:


Underlag för diskussion om deltagarens tro runt framtiden. Är denne passiv/aktiv, optimist/pessimist?

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, sommar, höst, vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Inomhus
Tid för aktiviteten: 30-60 minuter
Ämnen för aktiviteten: Hemkunskap
Ta med följande till aktiviteten: Anteckningsmaterial
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 22