Elinelunds naturcenter

62. Trisstransport

Passande för åldrar:


Lek som går ut på att transportera ett lag mellan två punkter utan att nudda mark. Kan utföras i olika svårighetsnivåer.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, sommar, höst, vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 15-60 minuter
Ämnen för aktiviteten: Idrott o Hälsa
Ta med följande till aktiviteten: Du behöver inte ta med något.
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 62