Elinelunds naturcenter

19. Naturintervju

Passande för åldrar:


Deltagarna arbetar två o två de väljer ett föremål eller djur i omgivningen som de ”intervjuar” sedan spelas upp inför gruppen och gruppen gissar vad de valt

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 30-60 minuter
Ämnen för aktiviteten: Idrott och Hälsa,biologi,Svenska
Ta med följande till aktiviteten: Anteckningsmaterial
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 19