Elinelunds naturcenter

39. Hur mycket dricker en Björk

Passande för åldrar:


Att genom avdunstning från löv beräkna samt diskutera björkens vattenförsörjning

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar
Denna aktivitet innefattar: Två tillfälle
Plats för aktiviteten: Inomhus O Utomhus
Tid för aktiviteten: 90-120 minuter
Ämnen för aktiviteten: Biologi och Kemi
Ta med följande till aktiviteten: Ni behöver inte ta med något
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 39