Elinelunds naturcenter

Högstadiet (ca 12-16 år)

Tillbaka

Aktiviteter

NamnBeskrivningTid för aktivitetenÄmnen
02. Urmusik Skapa Musik i naturen 60 min Idrott och hälsa, Musik
10. Dela in i par med kottens hjälp samt kott-förflyttning! Samarbetsstafett 10 min Idrott och hälsa
11. Fladdermus Lär dig om fladdermöss 15-30 min Idrott och hälsa, fysik, biologi
13. Beskriva tankar, ljud, känslor Beskriva naturupplevelser 60-120 min Svenska
22. Framtidstro Lär känna dig själv 30-60 min Hemkunskap
26. Naturligt diagram Skapa diagram 30-120 min Matematik
29. Alla behöver vi träd Vad är skapat av träd? 60 min Matematik Samhällskunskap,Naturämnenp
30. Älgleken Lek om populationsdynamik 30 min Biologi,Idrott,Matematik
36. Gör en sälgpipa Tillverkning av visselpipa 90 min Idrott och Hälsa, Slöjd, Bi
37. Göra kolkritor Gör egna kolkritor i eldstaden 2 tim Idrott och hälsa, slöjd
50. Basbehov för djur och människor Vad innebär habitat 90-120 min Biologi, geografi
53. Grönområden i tätorter Beräkning av grönområden 90-120 min Geografi, Biologi och Matematik
58. Volymberäkning av en stock Beräkna Volym 30-60 Matematik
61. Höjdmätning med en pinne Vi övar att mäta ett träds höjd med hjälp av en pinne 60 min Biologi, matematik
62. Trisstransport Transportera gruppen 15-60 min Idrott o Hälsa
66. Min egen naturlyrik Skapa din dikt 30-240 min Språk Sv eller Engelska
67. Trädträna Trädkunskap 60 min Naturkunskap