Elinelunds naturcenter

13. Beskriva tankar, ljud, känslor

Passande för åldrar:


Handlar om att uppleva naturen med sina sinnen och sedan beskriva det i ord.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 60-120 minuter
Ämnen för aktiviteten: Svenska
Ta med följande till aktiviteten: Anteckningsmaterial
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 13