Elinelunds naturcenter

50. Basbehov för djur och människor

Passande för åldrar:


Med hjälp av gruppuppgifter diskuteras habitat och grundläggande behov för överlevnad.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Inomhus
Tid för aktiviteten: 90-120 minuter
Ämnen för aktiviteten: Biologi och geografi
Ta med följande till aktiviteten: Tillgång till internet
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 50