Elinelunds naturcenter

01. Röra-Känna-Gissa-Lådan

Passande för åldrar:


Deltagarna kan här öva på att med ord beskriva former och känslor av natursaker.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 20 minuter
Ämnen för aktiviteten: Biologi
Ta med följande till aktiviteten: Du behöver inte ta med något till aktiviteten
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 1