Elinelunds naturcenter

17. Räven och harungarna

Passande för åldrar:


Pjättlek där jagaren står still med ögonbindel räknar till 15, alla gömmer sig jagaren får spana men inte flytta sig när hen ska hitta bytesdjuren.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst, Vinter
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Utomhus
Tid för aktiviteten: 15-30 minuter
Ämnen för aktiviteten: Idrott och hälsa
Ta med följande till aktiviteten: ögonbindel alt tät halsduk
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 17

Warning: Undefined variable $string in /sites/elinelund.se/web/wp-content/themes/elinelund-2018/functions.php on line 127