Elinelunds naturcenter

65. Konst från naturen

Passande för åldrar:


Grenar löv kvistar

Använd fynd från skogen för att måla och skapa.

Denna aktivitet finns tillgänglig: Vår, Sommar, Höst
Denna aktivitet innefattar: Ett tillfälle
Plats för aktiviteten: Inom- och utomhus
Tid för aktiviteten: 60-120 minuter
Ämnen för aktiviteten: Bild, naturkunskap
Ta med följande till aktiviteten: Ni behöver inte ta med någonting
Mer information Klicka här
Aktivitetsnummer 65