Elinelunds naturcenter

Mellanstadiet (ca 9-12 år)

Tillbaka

Aktiviteter

NamnBeskrivningTid för aktivitetenÄmnen
10. Dela in i par med kottens hjälp samt kott-förflyttning! Samarbetsstafett Idrott och hälsa
11. Fladdermus Lär dig om fladdermöss Idrott och hälsa, fysik, biologi
12. Vargen och fåren Vargen jagar får Biologi Idrott
14. Bygg ett träd med eleverna Hur fungerar ett träd Idrott o hälsa,Sv,Bi,Ke,FY
18. Hitta mitt träd Beskriv naturen i ord Idrott och hälsa,biologi,SV
19. Naturintervju Rollspel, språkövning Idrott o hälsa,Sv,Bi
2. Urmusik Skapa Musik i naturen Idrott och hälsa, Musik
22. Framtidstro Lär känna dig själv Hemkunskap
23. Färga med hammare och bomullsduk Skapa en bild Bild, biologi, kemi
26. Naturligt diagram Skapa diagram Matematik
27. Göra Sverige Skapa Sverige genom att lägga repet som Sveriges gränser. Geografi
29. Alla behöver vi träd Vad är skapat av träd? Matematik Samhällskunskap,Naturämnenp
3. Geometri med rep En lek samt Geometriövn Matematik, Svenska, Idrott och hälsa
30. Älgleken Lek om populationsdynamik Biologi,Idrott,Matematik
36. Gör en sälgpipa Tillverkning av visselpipa Idrott och Hälsa, Slöjd, Bi
37. Göra kolkritor Gör egna kolkritor i eldstaden Idrott och hälsa, slöjd
39. Hur mycket dricker en Björk Avdunstning Biologi, Kemi
41. Hur många träd finns det i området? Beräkna population Matematik ,Naturkunskap
42. Skogsbrukets Kretslopp Lek om skogens åldrar Idrott och Hälsa, biologi
49. Hur många träd finns på en hektar? Räkna ut antalet träd per hektar Matematik, naturkunskap
5. Djur i nacken Lek samt samtal om djur Idrott och Hälsa, biologi
60. Räkna trädslagen Hur många av en art? Biologi Matematik
61. Höjdmätning med en pinne Vi övar att mäta ett träds höjd med hjälp av en pinne Biologi, matematik
62. Trisstransport Transportera gruppen Idrott o Hälsa
64. Livscykler hos blommande träd Lär mer om träd Naturkunskap
67. Trädträna Trädkunskap Naturkunskap
7. Ormstafetter Lek om Ormar Idrott och Hälsa, biologi
9. Byta Träd Lek om träd Idrott och hälsa, fysik, biologi