Elinelunds naturcenter

Högstadiet

Tillbaka

Aktiviteter

NamnBeskrivningTillfälleÄmnen
Älgleken Lek om populationsdynamik Ett tillfälle Biologi,Idrott,Matematik
Alla behöver vi träd Vad är skapat av träd? Ett tillfälle Matematik Samhällskunskap,Naturämnenp
Att arbeta med djur och natur Undersökning av yrkeskategorier Ett eller flera tillfällen Svenska Samhällskunskap
Basbehov för djur och människor Vad innebär habitat Ett tillfälle Biologi, geografi
Beskriva tankar, ljud, känslor Beskriva naturupplevelser Ett tillfälle Svenska
Botanisera i höstskogen Kort liten beskrivning Ett tillfälle Naturkunskap
Dela in i par med kottens hjälp samt kottförflyttning Sammarbetsstafett Ett tillfälle Idrott och hälsa
Fladdermus Lär dig om fladdermöss Ett tillfälle Idrott och hälsa, fysik, biologi
Framtidstro Lär känna dig själv Ett tillfälle Hemkunskap
Gammalt papper blir nytt Återvinning Ett tillfälle Biologi ,Ke ,Samhälle
Gör en sälgpipa Tillverkning av visselpipa Ett tillfälle Idrott och Hälsa, Slöjd, Bi
Grönområden i tätorter Beräkning av grönområden Ett tillfälle Geografi, Biologi och Matematik
Min egen Naturlyrik Skapa din dikt Ett tillfälle Språk Sv eller Engelska
Naturligt Diagram Skapa diagram Ett tillfälle Matematik
Trädträna Trädkunskap Ett tillfälle Naturkunskap
Trisstransport Transportera gruppen Ett tillfälle Idrott o Hälsa
Urmusik Skapa Musik i naturen Ett tillfälle Idrott och hälsa, Musik
Volymberäkning av en stock Beräkna Volym Ett tillfälle Matematik