Elinelunds naturcenter

Högstadiet (ca 12-16 år)

Tillbaka

Aktiviteter

NamnBeskrivningTid för aktivitetenÄmnen
10. Dela in i par med kottens hjälp samt kott-förflyttning! Samarbetsstafett Idrott och hälsa
11. Fladdermus Lär dig om fladdermöss Idrott och hälsa, fysik, biologi
13. Beskriva tankar, ljud, känslor Beskriva naturupplevelser Svenska
2. Urmusik Skapa Musik i naturen Idrott och hälsa, Musik
22. Framtidstro Lär känna dig själv Hemkunskap
26. Naturligt diagram Skapa diagram Matematik
29. Alla behöver vi träd Vad är skapat av träd? Matematik Samhällskunskap,Naturämnenp
30. Älgleken Lek om populationsdynamik Biologi,Idrott,Matematik
36. Gör en sälgpipa Tillverkning av visselpipa Idrott och Hälsa, Slöjd, Bi
37. Göra kolkritor Gör egna kolkritor i eldstaden Idrott och hälsa, slöjd
50. Basbehov för djur och människor Vad innebär habitat Biologi, geografi
53. Grönområden i tätorter Beräkning av grönområden Geografi, Biologi och Matematik
58. Volymberäkning av en stock Beräkna Volym Matematik
61. Höjdmätning med en pinne Vi övar att mäta ett träds höjd med hjälp av en pinne Biologi, matematik
62. Trisstransport Transportera gruppen Idrott o Hälsa
66. Min egen naturlyrik Skapa din dikt Språk Sv eller Engelska
67. Trädträna Trädkunskap Naturkunskap