Elinelunds naturcenter

Från byggruppen

Nu är alla väggar klara och snart spacklade. Nästa steg är att måla. Alla kan hjälpa till.
Därefter skall elektrikern koppla in alla kontakter, värme samt elcentral.
Vår VVS-firma skall installera vatten och toaletter. En del arbete pågår, så har vi tur finns det en fungerande WC snart.
Vi skall montera fönster, som levererades igår och sätta foder samt lister.
Därefter återstår lägga golv och klinker samt bygga ett kök. Sen är det klart😊

Nu måste vi kraftsamla för att få klart bygget. Vi behöver din hjälp!
Det mesta måste göras av volontärer som ställer upp allt ifrån några timmar till hela dagar. Vi bygger några vardagar, några kvällar samt en hel del helger.
Alla kan! Du behöver inte vara byggkunnig.
Vi bygger normalt dagtid 9-16, kvällstid 18-22.
Det är varmt i lokalen eftersom vi har fått låna en byggvärmare.
Möjliga Byggdagar Elinelunds Gård – anmäl dig!
Under kommande veckor bygger avdelningsledarna på kvällen. Om du har möjlighet så anmäl dig direkt till dem.
Nedanstående tiden önskar jag anmälan till!
Torsdag 27/12
Fredag 28/12
Lördag 29/12
Söndag 30/12

Anmäl dig snarast! OBS! om ingen är anmäld blir dagen inställd och bygget försenat. Endast dom som är anmälda får besked.