Elinelunds naturcenter

Välkommen till Elinelund

 
Djupadals scoutkår är mitt i byggandet av ett naturcenter och scoutlokal, med hjälp av bidrag från Allmänna arvsfonden och med långtidskontrakt från kommunen i de gamla ekonomibyggnaderna på Elinelunds Gård.

Den framtida lokalen kommer ge oss en möjlighet att ”mitt i staden” ha tillgång till skogsmiljö och fina lekytor.

Den här webbplatsen kommer att handla om Naturcenter aktiviteterna. Djupadals Scoutkår hittar ni på: Djupadal.nu

Senaste nytt